SLIMMER ONDERWIJS

SLIMMER ONDERWIJS

Er lopen ongetwijfeld nog oude krokodillen rond die claimen dat niets beter werkt dan een krijtbord en een schriftje met dubbele regels om leerlingen en studenten alles bij te brengen wat nodig is. Maar jongeren veranderen en de technologie ook. Lesgeven aan digital natives vraagt om andere methodes. Bovendien zou het gek zijn om al die nieuwe mogelijkheden niet te gebruiken om het onderwijsaanbod te versterken. Zo kunnen ook langdurig zieke of afwezige kinderen lessen volgen én deel uitmaken van de groep. Opleidingen kunnen ook veel persoonlijker gemaakt worden en aangepast worden aan het ritme van de student. Imec draagt bij aan al die vernieuwingen.

Vier speerpunten in het onderzoek

Smart education is het jongste onderzoeksdomein van imec. Onze onderzoekers houden zich bezig met vier belangrijke en toekomstgerichte onderzoekspistes: Individueel leergedrag: hoe kunnen we leeroplossingen creëren waarmee leerlingen en studenten op een persoonlijke manier kennis en vaardigheden verwerven?

  1. Slimme onderwijstechnologieën: welke neurologische data kunnen we capteren, en hoe kunnen we die data analyseren en visualiseren zodat bijleren aantrekkelijker wordt?
  2. Proeftuinonderzoek: hoe kunnen we een real life laboratorium creëren waarin kinderen en leerkrachten de nieuwe tools gebruiken op zo’n manier dat we ze kunnen testen en bijsturen?
  3. Maatschappelijke en economische valorisatie: hoe kunnen we al die technologie en knowhow ontsluiten zodat alle leerlingen en studenten in Vlaanderen en daarbuiten er gebruik van kunnen maken?

Leren in het Edulab

In 2017 opende imec samen met Barco, de imec-onderzoeksgroep ITEC aan de KU Leuven, en Televic het Edulab. In die interactieve en collaboratieve leeromgeving kunnen studenten hun klassieke leerervaring verrijken met heel wat technologische snufjes. Zo kunnen studenten tijdens groepswerken hun eigen scherm delen met hun medestudenten of hun docent. Véél efficiënter om feedback te krijgen of vragen te stellen. Ook hoorcolleges kunnen trouwens een pak interactiever: in het Edulab kunnen docenten hun vragen aan de groep stellen via een app.

Handig voor meerkeuze-testen of voor een korte quiz. Omdat de docent de resultaten in real time op zijn laptop ziet, kan hij efficiënt inspelen op het niveau van zijn groep. Omgekeerd werkt dat ook: studenten die hun vragen formuleren als ‘silent questions’, zonder dat de hele aula ze hoort, zijn veel sneller geneigd om ze te stellen. Als anderen die geanonimiseerde vragen dan nog eens kunnen liken of endorsen, weet een docent meteen dat velen niet kunnen volgen en kan hij zijn les aanpassen.

Groepswerk in het Edulab

Leren op afstand

Het Edulab is ook een proeftuin voor modern afstandsonderwijs. Daarmee bedoelen we zowel remote classrooms, waarbij docent en klas zich niet op dezelfde plaats bevinden, als virtual classrooms, waarbij individuele studenten of leerlingen de les op afstand volgen terwijl de rest van de groep wél fysiek aanwezig is. Onderwijs op afstand wordt vooral in een context van werkstudenten en internationale studenten steeds belangrijker. Het Edulab wil dat onderwijs efficiënter en interactiever maken.

Individueel en adaptief leren: next level learning

Vandaag claimen veel opleidingen dat ze blended learning aanbieden: een combinatie van contactonderwijs met e-learning. Dat maakt opleidingen in theorie veel persoonlijker en aangepast aan het ritme van de student. De praktijk wijst echter uit dat personaliseren van dat onderwijs zich vaak beperkt tot het vooruit lezen van enkele lessen.

Onderwijs op afstand in het Edulab

Adaptief leren gaat een stap verder: met tussentijdse testen en quizzen kunnen studenten gechallenged worden op hun kennis en inzicht, waarop ze een inhoudelijk individueel aangepast leertraject voorgeschoteld krijgen. Dat is voordelig voor de student die zo sneller vooruit gaat, maar ook voor de docent die aangepaste leercontent kan aanbieden. Zo kan een docent bijvoorbeeld zien welke onderdelen van zijn e-learning video gepauzeerd of teruggespoeld worden, waar leerlingen afhaken, wat ze moeilijk vinden, … Ook contactonderwijs kan een pak individueler worden door moderne technologie te injecteren. Zo kunnen slimme sensoren de aandacht en het stressniveau van studenten meten. Dat moet toelaten om te begrijpen wanneer en waarom ze afhaken op sommige punten, en waar ze stress en angst van krijgen. Met die input kunnen docenten dan weer aan de slag om hun lessen beter consumeerbaar te maken voor hun publiek.

2018-03-07T15:48:28+00:00