SLIMME STEDEN

SLIMME STEDEN

ALTIJD EEN GROEN LICHT ALS JE VOORBIJ FIETST EN NOOIT MEER ZOEKEN NAAR EEN PARKEERPLAATS IN DE STAD? IN EEN SLIMME STAD IS DAT DE NORMAALSTE ZAAK VAN DE WERELD.

Vandaag woont al bijna de helft van de wereldbevolking in steden. In de komende decennia neemt dat aantal fors toe. Hier, in Azië en Latijns- Amerika, overal ter wereld. En waar meer mensen samenleven op een kleinere oppervlakte, groeien de interacties en neemt de complexiteit toe.

De belangrijkste uitdaging van een slimme stad is dan ook om het leven van de inwoners van die stad beter te maken, ondanks die toegenomen  complexiteit. Slimme steden moeten inwoners helpen om zich veiliger en sneller te verplaatsen, om leven in de stad gezonder te maken, om toegang tot faciliteiten te vergemakkelijken, …

Dé moeilijkheid bij het creëren van zo’n slimme stad? Ze kan onmogelijk ontwikkeld en getest worden in een afgeschermd laboratorium. Het  tegendeel is waar: échte gebruikers en de reële context van de stad zijn cruciaal om ideeën te testen, maar ook om ze aan te dragen. Daarom  creëerde imec een living lab, een levend laboratorium in Antwerpen. Daar worden concepten en ideeën op reële schaal uitgetest en geïmplementeerd.
Mét inspraak van burgers en gebruikers.

Sensoren en draadloze communicatie aan de basis

Meten is weten. Dat is nergens meer van toepassing dan in een slimme stad. Wie oplossingen wil creëren rond mobiliteit en verkeersveiligheid, rond het geleiden van mensenstromen, rond luchtvervuiling en slimme logistiek, … die moet weten waar en hoe mensen zich in de stad bevinden. Niet in theorie, maar in real time. Daarom zullen slimme steden steeds meer sensoren en camera’s inzetten.

Die sensoren moeten hun informatie uiteraard snel kunnen doorgeven. Imec ontwikkelt daarvoor toepassingen die gebruik maken van wifi- en 5G-connecties, en een hele reeks andere protocollen. Die laten toe om de data van sensoren en camera’s razendsnel door te sturen zodat ze in algoritmes
verwerkt kunnen worden.

Maar … wat met de privacy?

Een stad vol camera’s en sensoren roept natuurlijk meteen een schrikbeeld op: Big brother is watching you. Zijn we wel bereid om onszelf te laten filmen en monitoren? En wat weet de stad dan eigenlijk over ons? Het is evident dat privacy een van dé fundamentele pijlers is bij de ontwikkeling van een slimme stad. Precies daarom buigt een team van experten bij imec zich over deze vragen. Vóór een nieuwe technologie wordt uitgerold,  onderwerpt dat team het project aan een nauwgezette audit. In het geval van slimme camera’s pluizen ze bijvoorbeeld uit waarvoor de beelden  gebruikt worden en wie er toegang toe heeft.

Luchtkwaliteitsmeeting

Living lab in Antwerpen

Imec toverde Antwerpen om tot de grootste smart city-proeftuin in Europa. In imecs City of Things project, gesteund door de Vlaamse Overheid en Stad Antwerpen, kunnen ondernemers, burgers en onderzoeksinstellingen verschillende innoverende technologieën uittesten en verder ontwikkelen. Cruciaal in die ontwikkeling is inspraak van burgers. Meer dan ooit zullen slimme steden immers van onderuit vorm krijgen. Antwerpen is vandaag een echte proeftuin voor slimme oplossingen. Zo zijn een handvol bestelwagens van Bpost uitgerust met sensoren die de luchtkwaliteit meten, en die informatie in real time doorsturen naar de imec-computers. Daar kan die data bijvoorbeeld gebruikt worden om fietsers de meest pollutievrije route naar hun werk te tonen. Het is niet ondenkbaar dat de stadsfietsen die informatie rechtstreeks doorkrijgen en hun gebruikers zo met een fiets-gps door de straten jagen. Tel daarbij data over files, wel of niet afgestelde verkeerslichten,
… en je kan het leven van burgers in de stad écht verbeteren.

0,8V Bluetooth ontvanger gebruikt in slimme steden

Een veel minder zichtbaar project van imec in de Antwerpse City of Things is de overstromingsmonitor. Die combineert data van sensoren in riolen, op weerstations en op gebouwen in de stad om een uiterst accuraat inzicht te bieden in stijgende waterstanden. De brandweer heeft rechtstreeks toegang tot die data en kan dus veel gerichter zijn manschappen inzetten als de nood het hoogst is. Daarnaast experimenteert imec ook met oversteekplaatsen die uitgerust zijn met slimme verkeerslichten, en met semi-permanente verdwijnpalen op laad- en loszones. Die laatste komen alleen omhoog als die dag bestelwagens naar dat adres moeten, en verdwijnen vanzelf als het busje in de buurt is.

2018-03-07T16:10:31+00:00