JOUW MUZIEK EN VIDEO

JOUW MUZIEK EN VIDEO. MAAR DAN VÉÉL SLIMMER EN AUGMENTED

Work hard, play hard. Het is een mantra dat steeds vaker opduikt in onze samenleving van tweeverdieners en toenemende pro­ductiviteit. We willen graag hard werken, maar belonen onszelf in ruil voor die ijver graag met entertainment van hoog niveau – zowel inhoudelijk als op vlak van technolo­gie. Bovendien eisen we dat al die verstrooi­ing steeds persoonlijker wordt aangeboden, en op het ogenblik waarop wij het wensen.

Bij imec voeren we samen met enkele veel­belovende startups boeiend onderzoek naar het versterken van de kwaliteit en de belevingswaarde van ons entertainment. Dat doen we door HDR-technologie toe­gankelijk te maken voor programmamakers (en dus ook voor de kijker), door geperso­naliseerde reclame naadloos te koppelen aan online winkelen, en door festivals om te toveren tot de persoonlijke speeltuin van iedere individuele bezoeker.

HDR-content voor HDR-schermen

Wie de voorbije twee jaar een televisie ge­kocht heeft, is de term HDR vast tegenge­komen. High Dynamic Range is het nieuwe paradepaardje van de technologiemerken, en komt er kort gezegd op neer dat scher­men oneindig veel meer en veel diepere kleuren kunnen weergeven. Vergelijk het met het verschil in kwaliteit tussen een te­kening die gemaakt werd met tien stiften, en eentje waarop een hele Crayola-doos losgelaten werd.

HDR-technologie is stilaan gemeengoed in beeldschermen, maar stelt contentmakers nog voor heel wat uitdagingen. Imec, samen met zijn onderzoeksgroepen aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent, creëert onder meer algoritmes voor de in­tegratie en combinatie van HDR-materiaal en SDR-beelden, en testte al een kortfilm met succes uit op een kritisch publiek. In de toekomst wordt met onder meer Barco en de VRT verder gewerkt aan het ter beschik­king stellen van deze technologie.

Shoppen terwijl je kijkt

De technologie is niet het enige wat ingrij­pend veranderd is op televisievlak. Ook de manier waarop we kijken is niet meer de­zelfde als die van tien jaar geleden. Uit ons digimeter-onderzoek weten we dat meer dan tweederde van alle tv-kijkers ook een tweede scherm bij de hand heeft als ze naar hun favoriete serie kijken. Daarop checken we sociale media, en lezen we bij over de dingen die we bekijken.

En sinds kort winkelen we ook erg gericht op die laptops, tablets en smartphones. Want met steun van het business accele­ratieprogramma imec.istart ontwikkelde de veelbelovende startup Spott een applicatie die de brug slaat tussen kijken en shoppen. De Spott-app laat je toe met één klik het kleedje van je favoriete Thuis-actrice te ko­pen, of de pannen te bestellen waarmee Jeroen Meus op dat moment zijn Vlaamse klassiekers aan het klaarmaken is.

Spott is een even slim als eenvoudig idee. Maar de technologie achter de app is verre van simpel. De jonge ondernemers creëer­den een proces dat temporal slicing heet, en videobeelden analyseert aan een ra­zendsnel tempo van vier tegen één. Anders gezegd: het kost de algoritmes en software van Spott een uur om vijftien minuten film te verwerken. Dankzij extra fondsen hopen we die snelheid binnenkort op te trekken naar drie tegen één. Dat zou nog veel meer programma’s moeten verbinden met de app.

Samen feesten, maar dan op jouw manier

Een andere populaire vrijetijdsbesteding zijn muziekfestivals. Of beter: festivals. Want steeds vaker is muziek maar een onderdeel van de hele beleving: je kan er ook come­dy kijken, spelletjes spelen, verrassend lek­ker eten, uniek overnachten, stunts doen, … Wie de weide betreedt, maakt zich vaak klaar voor drie of vier dagen totaal-enter­tainment.

Om die ervaring te verbeteren, participeer­de imec in het iFest-project. Dat onder­zoekt hoe alle verschillende onderdelen van zo’n festival met elkaar verbonden kun­nen worden, en zo vertaald worden naar leuke extra’s voor bezoekers. Denk daarbij aan cashless betalen of push-notifications als je favoriete band met de soundcheck start. Maar ook aan slimme rankings van de foodtrucks op basis van jouw voorkeuren. Of een app die bezoekers toelaat elkaar snel terug te vinden in de reusachtige men­senmassa.

Ook voor organisatoren kan technologie erg veel betekenen: dankzij radiotomografie kan bijvoorbeeld de densiteit van een me­nigte in een bepaalde zone erg nauwkeurig gemeten worden. Cruciaal voor de veilig­heid als het te druk wordt in de zone voor het podium.

iFest polsband

Om al die technologieën vlot met elkaar te laten communiceren, is een uiterst robuust en performant netwerk nodig natuurlijk, dat bovendien op erg korte tijd uitgerold moet kunnen worden. iFest leidde al tot het vervangen van klassieke gateways met kabelaansluiting door nieuwe draadloze ga­teways met een uiterst laag stroomverbruik. Op basis van de signalen die de polsbandjes uitzenden, ontwikkelde imec ook accurate­re en beter schaalbare algoritmes.

Een smartphone met opvouwbaar scherm

Tot voor kort werden in mobiele telefoons en slimme uurwerken vooral LCD-scher­men gebruikt. Imec werkt aan een nieuwe dunnefilm-technologie voor beeldscher­men. AMOLED-schermen bestaan uit klei­ne LED-lampjes gemaakt van organische, printbare materialen die oplichten als ze stroom krijgen. Ze zijn superdun kunnen in een gebogen vorm worden gemaakt. Alge­meen wordt verwacht dat we in 2018 het eerste opvouwbare scherm in een product zullen zien verschijnen, in een smartphone waarschijnlijk. Er wordt al jaren over gespro­ken en er zijn al tientallen prototypes ge­toond, maar de uitdaging om een dergelijk fragiel scherm in een consumentenproduct te integreren is tot nu toe altijd te groot ge­weest. Nu zou het uiteindelijk zo ver zijn.

Flexibele display

De toekomst is augmented

Verder in de toekomst wordt er veel ver­wacht van augmented reality, producten waarin de gebruiker een aangepaste, verbe­terde kijk op de wereld krijgt. Een voorbeeld is het toevoegen van informatie aan een beeld, tekstuele informatie of voorwerpen. Ook zullen 3D-beelden kunnen getoond worden, en ultiem zelfs holografische video, waarbij je bijvoorbeeld op een natuurlijke manier met afwezige mensen zult kunnen praten. In de aanloop naar al deze toepas­singen doet imec baanbrekend werk.

Verlagen van het energieverbruik van de beeldschermen en verhogen van de reso­lutie en de snelheid van die schermen zijn essentieel om de gebruiker kwaliteitsvolle augmented reality te laten zien.

Daarnaast werkt imec aan manieren om meer sensoren en actuatoren in die beeld­schermen te verwerken om de schermen slimmer te maken, om schermen te maken die ook een steeds groter deel van de zin­tuigen aanspreken. Waar dat nu enkel de ogen is, zal ook bijvoorbeeld de tastzin aan­gesproken worden. Binnenkort geeft imec een eerste demonstratie van haptische per­ceptie: door het inbouwen van actuatoren die ultrasone drukgolven uitsturen, kunnen we op een beeldscherm tastbare vormen genereren. Zo zal een gebruiker dan niet alleen een drukknop op het scherm zien, maar die ook werkelijk voelen en kunnen indrukken. En zo zou je ook een e-reader kunnen maken voor blinden, die de tekst omzet in voelbaar brailleschrift.

2018-03-07T15:59:52+00:00