IMEC HELPT BEDRIJVEN

IMEC HELPT JE MET DE ONTWIKKELING VAN TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

IMEC HELPT BEDRIJVEN MET DE ONTWIKKELING VAN TECHNOLOGISCHE OP­LOSSINGEN. OM HET EVEN IN WELKE FASE VAN HET INNOVATIEPROCES EEN IDEE ZICH BEVINDT, WIJ STELLEN ONZE EXPERTISE BESCHIKBAAR.

Imec gidst bedrijven doorheen al de ver­schillende stappen van het innovatiepro­ces. Vanaf het moment dat een idee vorm krijgt, totdat het zich ontpopt tot een vol­ledig functionerend product of dienst. We bieden gespecialiseerde ondersteunings­programma’s aan voor zowel hardware-, als softwareontwikkelaars van over de hele wereld.

Ondersteuning van bedrijven met een in­novatief idee

Imec evalueert ideeën op drie criteria: haal­baarheid, wenselijkheid en rendabiliteit. Scoort het concept van een bedrijf hoog op alle drie? Dan begeleidt imec hen richting de eerste blueprints, ontwerpen en model­len. Of ze nu een tastbaar product of een digitale oplossing ontwikkelen, met onze expertise, professionele coaching en infra­structuur van wereldklasse zetten bedrijven ongetwijfeld grote stappen voorwaarts.

Allereerst is de validatie van een hypothese cruciaal. Hoe ziet de oplossing eruit? Wat is de reactie van de eerste gebruikers? Imec laat bedrijven toe het best mogelijke pro­totype te ontwikkelen, waarna die getest kan worden in realistische omstandigheden. Dit verhoogt de kansen op succes. Daarna werkt imec ook als hefboom om de pro­ductie van een product of dienst op gang te brengen. Bij imec.IC-link kunnen bedrijven ideeën vervaardigen in silicium. Zo produce­ren ze lage volumes van microchips hier bij imec. Vervolgens kunnen bedrijven via ons netwerk op zoek gaan naar juiste partners. Want het innovatieproces loopt door, ook na een succesvolle lancering. Hoe wordt en blijft het product of de dienst levensvat­baar? Bij imec kan je duurzaam groeien.

Vlaamse initiatieven, Spin-Offs & Start- Ups

Een innovatief idee omzetten naar een suc­ces, vraagt om de juiste kennis, middelen en vaardigheden. Daarom geven wij aan Vlaam­se ondernemers, designers en softwareont­wikkelaars een kans op gespecialiseerde en gesubsidieerde programma’s bij imec.

Imec steunt ook het ontstaan van spin-offs en startups aan binnen zijn organisatie. Sterker nog, we moedigen het aan. Daarom hebben we gesubsidieerde programma’s zo­als imec.istart en imec.xpand die innovatie­ve denkers ondersteunen en begeleiden.

2018-03-07T14:49:07+00:00