BOUW MEE

ZIN OM MEE TE BOUWEN AAN EEN SLIMME TOEKOMST?

Word testgebruiker bij Living Labs

In een Living Lab onderzoek testen en ont­wikkelen we toekomstige producten voor ze op de markt komen. Maar in plaats van dat in alle geheimhouding te doen, stellen we het product of dienst open voor een panel van testgebruikers. Zo kunnen zij het toepassen in hun dagelijks leven en zien of het daar een plaats vindt. Een Living Lab speelt zich dus niet af in een wetenschap­pelijke testomgeving vol spitstechnolo­gie, maar in de leefomgeving van gewone mensen. Iedereen kan dus een testgebrui­ker worden. Je wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling van het product of dienst. Concreet mag je in primeur nieuwe applica­ties, toestellen, diensten en ideeën bespre­ken en zo mee vorm geven.

Schrijf je in voor het testpanel

Bekijk onze vacatures en ga bij imec aan de slag

Imec is wereldleider in R&D en innovatie op vlak van nano-elektronica en digitale tech­nologieën. Hier bouwen 3500 onderzoekers aan baanbrekende uitvindingen die de we­reld van morgen radicaal zullen veranderen. Het is “the place to be” voor wetenschap­pers die écht een verschil willen maken. Zin om met jouw talenten bij ons aan de slag te gaan?

Bekijk onze vacatures hier: www.imec.be/vacatures

Educatief aanbod: RVO Society

RVO-Society wil jongeren interesseren voor techniek en wetenschap. Voor een duurza­me en zorgzame wereld. Binnen het onder­wijs bereiken we dat met de leerkrachten in­dividueel, of met de school als team. Buiten het onderwijs richten we ons rechtstreeks naar de jongeren. Steeds met een ervarings­gerichte aanpak. RVO-Society heeft een educatief aanbod met onderwijspakketten voor BO, SO, en HO, en educatieve activi­teiten voor jongeren van 5 tot 25 jaar.

Meer over RVO Society kan je hier vinden: www.rvo-society.be

2018-03-13T09:10:16+00:00